GreenFarm 

Banebrydende koncept til reduktion af klimagasser fra landbruget


GreenFarm™ klima- og energianlægget anvender affaldsprodukter fra landbrugsproduktionen som værdifulde ressourcer til produktion af energi. Energien produceres og anvendes lokalt på gården og restproduktet er et optimeret gødningspræparat, der optages lettere af planter og dermed mindsker udvaskningen af næringsstoffer til det lokale vandmiljø.


Anlægget reducerer gårdens samlede udledning af klimagasser på flere parametre.

Kan implementeres på alle husdyrbrug

Skalerbart fra 2.000 - 20.000 m3 gylle pr. år

Overskudsstrøm fra produktion giver landmanden en væsentlig besparelse i indkøb af el - f.eks. 5000 m3 gylle = 125.000 kWh/år.

Hurtigt i drift - 4 måneder fra bestilling til driftsklart anlæg

Fremtidens anlæg

GreenFarm fordele

Hurtig levering/kort byggeperiode

Afprøvet teknologi

Reduceret emission = forbedret klimaregnskab

Forbedret udnyttelse af næringsstoffer

Arealreduktion ved fjernelse af fiber (fosfor)

Reduktion af omkostninger til el, gyllelager og udbringning af næringsstoffer

Forbedret vandmiljø

Skalerbart: 1-4 gasmotorer

2.000 - 20.000 m3 gylle pr. år

Opsummering

Skalerbart miljøbehandlingsanlæg

Dokumenteret reduktion af klimagasser

Eget energianlæg

4 måneder fra bestilling til driftsstart

GreenFarm kan implementeres på alle husdyrbrug med flydende husdyrgødning

NIRAS A/S rapport over GreenFarms CO2 reduktionspotentiale